ENG
FB

Kolejność występów

10 kwietnia, w obecności organizatorów konkursu, została wylosowana litera "Y", od której rozpoczniemy przesłuchania. Uczestnik Konkursu, którego nazwisko rozpoczyna się od litery "Y" wystąpi jako pierwszy. Kolejność występowania uczestników będzie obowiązywała we wszystkich trzech etapach Konkursu.